BUDYNKI RADARÓW
Typ:
użyteczność publiczna
Lokalizacja:
Kraków, Łódź, Elbląg, Suwałki, Zamość, Biała Podlaska
Zakres:
- projekty wykonawcze branży architektonicznej
- zarządzanie zespołami projektantów poszczególnych branż
- nadzory
- współpraca z iwnestorem zastępczym (Tebodin-Polska)
Opis:

6 obiektów na terenie Polski. Pod Łodzią, Krakowem i Białą Podlaską wykonane na zlecenie wykonawcy firmy Budimex. Pod Elblągiem, Suwałkami i Zamościem na zlecenie firmy Winnicki. Inwestor zastępczy dla wszystkich obiektów - firma TEBODIN. Zrealizowano 5 obiektów, ostatni w trakcie realizacji.
Zadania w ramach pracy dla Integra.