Centrum Weterana Misji Zagranicznych MON
Typ:
użyteczność publiczna
Lokalizacja:
Warszawa
Powierzchnia:
748m2
Kubatura:
5802m3
Opis:

Inwestycja priorytetowa MON. Adaptacja zabytkowego budynku do potrzeb nowej funkcji. Niezbędny zakres ingerencji przewidywał wymianę konstrukcji dachu, wymianę stropów, a nawet pogłębienie piwnic. Projekt w trakcie realizacji.