Marina Drahimek
Typ:
Zagospodarowanie Przestrzenne
Lokalizacja:
okolice Drawska Pomorskiego
Opis:

Architektoniczno-urbanistyczne opracowanie studyjne zespołu zabudowy: apartamenty, hotele, rekreacja.