pracownia projektowa INTEGRA
Architektura, Urbanistyka, Inwestycje
Obiekty użyteczności publicznej
Koncepecja przebudowy kościoła - Zawonia k.Wrocławia
Budynki mieszkalne
Dom jednorodzinny w Suchym Lesie k.Poznania
Inwestycje przemysłowe i infrastrukturalne
Zarządzanie projektem, prowadzenie nadzorów

Wybrane projekty

Inwestycje dla wojska

Szereg wykonanych projektów wojskowych na obszarze całego kraju

- Projekt Archiwum Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim (ok. 700 m2),
- Modernizacja budynku administracyjnego SZI w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 97 (ok. 14 800 m2),
- Projekty przebudowy budynków koszarowych (Kazuń, Zegrze),
- Koncepcja programowo – przestrzenna KW1024 w Warszawie (ok. 11 ha, 11 obiektów objętych zakresem opracowania),
- Projekt Drukarni Wydawnictw Specjalnych w Warszawie – ul. Radiowa (ok. 6 500 m2),
- Projekty szcześciu obiektów radarowych - Inwestor ZIOTP – (ok. 4 500 m2),
- Projekt Centralnego Archiwum Wojskowe w Warszawie – Rembertów (ok. 6 500 m2),
- Koncepcja obiektu szkoleniowego- Śnieżnik,
- Koncepcje przebudowy budynków administracyjnych, szkoleniowych i internatowych dla Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Ostroroga,
- Projekt „Centrum Żołnierza Weterana Misji Zagranicznych” w Warszawie, ul. Puławska

O firmie

Firma INTEGRA w obecnej formie funkcjonuje od roku 2003. W biurze zatrudnionych jest na stałe kilkanaście osób, a kolejnych 40 pozostaje w stałej współpracy z naszą firmą przy realizacji poszczególnych kontraktów. Podstawowe dwa profile działalności firmy to opracowania pełnobranżowych projektów architektoniczno-budowlanych oraz opracowania z zakresu urbanistyki. Zadania profili realizują odrębne zespoły. Od 2004 nasza firma posiada pion ochrony upoważniający do wykonywania, przetwarzania i przechowywania dokumentów niejawnych